Συνέντευξη Τύπου του Αδαμάντιου Οδοντιατρικού Κέντρου

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, δόθηκε συνέντευξη τύπου για την πρόσφατη πιστοποίηση του Αδαμάντιου Οδοντιατρικού Κέντρου ως το πρώτο στην Κύπρο από τον οργανισμό TEMOS International, καθώς και για την επέτειο των 10 ετών επιστημονικής αριστείας του Κέντρου. Το Αδαμάντιο Οδοντιατρικό Κέντρο έχει αναγνωριστεί το 2012 από το European Business Awards με τον τίτλο του National Champion για τις ανθρωποκεντρικές του υπηρεσίες.

2014-08-17T13:12:33+00:00