ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ TEMOS & INTERNATIONAL ASSISTANCE GROUP

Ο διεθνής και πρωτοπόρος Οργανισμός Διαπίστευσης, Temos International Healthcare Accreditation (TEMOS), ανακοινώνει την έναρξη της στρατηγικής του συνεργασίας με τον οργανισμό International Assistance Group (IAG) παρέχοντας πρόσβαση σε διαπιστευμένες κατά Temos υγειονομικές μονάδες, σε όλες τις εταιρείες-μέλη του IAG, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης-διακίνησης περιστατικών για λογαριασμό ή σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι δύο ηγέτες στην αγορά των διεθνών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης θα συνεργαστούν για να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τους ασθενείς από τους συνεργάτες του IAG, όποτε απαιτείται πρόσβαση σε αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών υγείας, διασφαλίζοντας μια ασφαλή εμπειρία περίθαλψης για τους εξυπηρετούμενους. Οι διαπιστευμένοι συνεργάτες της Temos θα προστεθούν στη βάση δεδομένων υπηρεσιών του IAG προκειμένου να υποδέχονται περιστατικά στα νοσοκομεία και τις κλινικές τους από το δίκτυο του IAG.

Σύμφωνα με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Temos, Δρ. Claudia Mika, «η Temos εργάζεται σκληρά προκειμένου να προσδώσει προστιθέμενη αξία στους διαπιστευμένους κατά Temos παρόχους αλλά και στους ασθενείς τους. Μέσω της συμφωνίας με τον IAG, οι διαπιστευμένοι συνεργάτες της Temos μπορούν να υποδέχονται περιστατικά από τις εταιρείες παροχής ιατρικής βοήθειας (assistance companies) που συνεργάζονται με τον IAG, για τους ταξιδιώτες-διεθνείς ασθενείς που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Είναι τιμή για την Temos να επιλέγεται από τον IAG ως αξιόπιστος συνεργάτης και οι διαπιστευμένοι κατά Temos πάροχοι να περιλαμβάνονται στο δίκτυο των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης του IAG. Οι διαπιστευμένοι πάροχοι ακολουθούν υψηλά πρότυπα φροντίδας για κάθε ασθενή που εξυπηρετούν. Προσβλέπουμε σε μια μακρά και επιτυχημένη συνεργασία με την IAG».

Ο οργανισμός International Assistance Group συνιστά τη μεγαλύτερη συμμαχία στον κόσμο με περισσότερες από 140 ανεξάρτητες εταιρείες ιατρικής βοήθειας (medical assistance companies), παρόχους υπηρεσιών και ανταποκριτές, συνεργαζόμενους στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης για λογαριασμό των ταξιδιωτών καθώς και των  ασφαλιστών/ασφαλιστικών εταιριών.

Παγκοσμίως, περισσότεροι από 123 εκατομμύρια τελικοί χρήστες του IAG, συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτών για επαγγελματικούς λόγους, τουριστών, καθώς και αποδήμων που απασχολούνται εκτός της χώρας προέλευσής τους, έχουν πλέον πρόσβαση στις διαπιστευμένες υγειονομικές μονάδες της Temos μέσω του δικτύου συνεργατών του IAG.

Οι εταιρείες ιατρικής βοήθειας (medical assistance companies) αναζητούν για τους πελάτες τους ολοένα και περισσότερο, διαπιστευμένες υπηρεσίες υγείας που να διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο φροντίδας και μια ποιοτική ασφαλή εμπειρία για τους ασθενείς. Ο Οργανισμός Temos είναι ο πρώτος διεθνής οργανισμός διαπίστευσης που δημιούργησε πρότυπα ειδικά για τους διεθνείς ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των τουριστών και των επιχειρηματιών που ταξιδεύουν, και συγκεκριμένα, για την διαχείριση των επειγόντων περιστατικών, αλλά και για ιατρικούς τουρίστες στο πλαίσιο προγραμματισμένων ιατρικών υπηρεσιών, ενώ τα ολοκληρωμένα προγράμματα διαπίστευσής του διασφαλίζουν όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς.

H Temos ιδρύθηκε το 2010 και εδρεύει στη Γερμανία και διαπιστεύει παγκοσμίως, υγειονομικές μονάδες, όπως νοσοκομεία, κλινικές, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οδοντιατρεία, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οφθαλμολογικά κέντρα καθώς και διαμεσολαβητές ιατρικού τουρισμού, μεταφέροντας τεχνογνωσία και διεθνείς καλές πρακτικές επιδρώντας ενισχυτικά και καταλυτικά στις προσπάθειές τους για ανάδειξη και δραστηριοποίηση στη διεθνή αγορά.

Η εταιρεία Temos Hellas Ltd εκπροσωπεί κατά αποκλειστικότητα τον Οργανισμό Temos International σε Ελλάδα και Κύπρο, τα τελευταία 9 χρόνια, παρέχοντας αδιάλειπτα εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στους παρόχους υγείας. Με πάνω από 25 παρόχους στην Ελλάδα διαπιστευμένους και υπό διαπίστευση συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ανάδειξή τους μεταξύ των διεθνών ανταγωνιστών και την επικύρωση της αξιοπιστίας και αριστείας του Ιατρικού Τουρισμού στη χώρα μας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση χρειαστείτε, η ομάδα της Temos Hellas Ltd είναι στη διάθεσή σας.

2020-04-21T15:38:18+00:00