Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 2020

Η Temos Hellas Ltd, αποκλειστικός αντιπρόσωπος του Οργανισμού Διαπίστευσης Temos International Healthcare Accreditation σε Ελλάδα και Κύπρο, γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Διαπίστευσης!

Με τον όρο διαπίστευση νοείται η επίσημη αναγνώριση ενός οργανισμού, από αρμόδιο φορέα, αναφορικά με την ικανότητα και επάρκειά του να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες ή να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες.

Στη σημερινή αγορά του κλάδου της  υγείας, λόγω της καθολικής αρχής για την αναγκαιότητα διασφάλισης ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη, παρατηρείται διαρκώς αυξανόμενη εμπορική σημασία της διεθνούς διαπίστευσης, ιδιαίτερα σε σχέση με την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Η απόκτηση διεθνούς διαπίστευσης έχει γίνει ισχυρή ένδειξη της δέσμευσης ενός οργανισμού υγείας στην υψηλής ποιότητας φροντίδα, καθώς, και στην τήρηση προδιαγραφών ασφάλειας για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας.

Η διαπίστευση ενός οργανισμού υποδηλώνει την εστίασή του στην ενσωμάτωση διεθνών προδιαγραφών και καλών πρακτικών, τη συμμόρφωση με λειτουργικά ποιοτικά κριτήρια και την εφαρμογή διεργασιών συνεχούς εσωτερικού ελέγχου και ανατροφοδότησης των διαδικασιών ούτως ώστε να διασφαλίζεται η κλινική του αποτελεσματικότητα.

Φέτος, η Ημέρα Διαπίστευσης είναι αφιερωμένη στον κλάδο των Τροφίμων. Η ασφάλεια των τροφίμων και η ποιότητα των υπηρεσιών σίτισης συνιστούν σαφώς σημαντικές παραμέτρους που συνδράμουν στη βελτίωση των Δεικτών Δημόσιας Υγείας και συνδέονται σημαντικά με το βιοτικό επίπεδο των σύγχρονων κοινωνιών. Τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων αποτελούν μέρος των κανονιστικών και νομικών πλαισίων στα προηγμένα κράτη και ο έλεγχος εφαρμογής του αποτελεί ευθύνη των κρατικών φορέων.

Ο Γερμανικής προέλευσης, Οργανισμός Temos International, έχει συμπεριλάβει στα πρότυπα διαπίστευσης των δομών υγείας, σημαντικές προδιαγραφές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες διατροφής και την ασφάλεια των τροφίμων σε κλινικές και νοσηλευτικές μονάδες.

Οι κουζίνες και η τραπεζοκομία στα νοσοκομεία οφείλουν να τηρούν σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και, επιπρόσθετα, ελέγχονται από το κλιμάκιο της Temos, αναφορικά με την τήρηση των προδιαγραφών του Οργανισμού. Ο έλεγχος των προμηθευτών πρώτων υλών, των υπεργολάβων των υπηρεσιών σίτισης, η αλυσίδα διακίνησης των τροφίμων, η εφαρμογή ειδικών διαιτολογίων, είναι ορισμένα από τα σημεία που ελέγχονται το σύστημα της Temos International.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να γνωρίσετε τα υψηλά πρότυπα του Οργανισμού και να προσθέσετε τεχνογνωσία και υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας στις υπηρεσίες σας !

Η εταιρεία Temos Hellas Ltd  τα τελευταία 9 χρόνια, παρέχει αδιάλειπτα εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στους παρόχους υγείας.

Με πάνω από 25 διαπιστευμένους και υπό διαπίστευση παρόχους σε Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η ομάδα της Temos Hellas Ltd είναι πάντα στη διάθεσή σας.

2020-06-11T10:45:41+00:00