Αποκλειστική Συνεργασία της Temos Hellas με τη Βρετανική εταιρεία EIDO Healthcare

Εκπαίδευση και πληροφορημένη συγκατάθεση ασθενών με τη συμβολή των ειδικών

Βασική διάσταση της ασθενοκεντρικής φροντίδας  αποτελεί η συμμετοχική λήψη αποφάσεων, με τον ασθενή να αναδεικνύεται σε πληροφορημένο συμμέτοχο στη  θεραπευτική διαδικασία που τον αφορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η βελτίωση των προτύπων σχετικά με τη συναίνεση του ασθενή για χειρουργικές επεμβάσεις και επεμβατικές θεραπείες, παράλληλα με τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που του παρέχονται, συμβάλλουν, σημαντικά, στην ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού- ασθενή και στην αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων θεραπειών.

Η EIDO Healthcare είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρώπη που εξειδικεύεται στο περιεχόμενο των εγγράφων συγκατάθεσης ασθενών και στην εκπόνηση ειδικού ενημερωτικού υλικού για θεραπευτικές επεμβάσεις. Τα τελευταία 20 χρόνια προσφέρει υπηρεσίες σε παρόχους υγείας αποδεικνύοντας πως μια συστηματοποιημένη και προτυποποιημένη διαδικασία συγκατάθεσης αποβαίνει προστατευτική και για τους ιατρούς μειώνοντας την πιθανότητα δικαστικών προσφυγών.

Τα πρότυπα έγγραφα της  EIDO Healthcare χρησιμοποιούνται στο 60% των δομών του Βρετανικού NHS και σε περισσότερο από το 80% των ιδιωτικών νοσοκομείων του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ, συνολικά, μετρά 700 νοσοκομεία από όλο τον κόσμο τα οποία κάνουν χρήση της βιβλιοθήκης των εγγράφων της η οποία καλύπτει πάνω από 400 διαφορετικές επεμβατικές διαδικασίες και νοσολογικές καταστάσεις.

Η Temos Hellas φροντίζοντας πάντα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων στον τομέα υγείας τα οποία ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών αλλά, ταυτόχρονα, διασφαλίζουν την αποδοτικότητα των παρόχων υγείας ανακοινώνει με χαρά την αποκλειστική συνεργασία εκπροσώπησης της EIDO σε Ελλάδα και Κύπρο. Η προσφερόμενη βάση προτύπων εγγράφων θα περιλαμβάνει τόσο την αγγλική όσο και την ελληνική έκδοση ώστε να καλύψει τις ανάγκες διεθνών ασθενών αλλά και του τοπικού πληθυσμού, προσαρμοσμένες στο ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο.

«Η ενδυνάμωση των ασθενών είναι η κρίσιμη εκείνη διαδικασία διαμόρφωσης ενός σύγχρονου υγειονομικού συστήματος με επίκεντρο τον ασθενή και, ταυτόχρονα, με αξία στη θεραπευτική αποτελεσματικότητα» (Robbins & Curro, 2013).

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση χρειαστείτε, η ομάδα της Temos Hellas Ltd είναι στη διάθεσή σας.

2020-06-02T12:22:07+00:00