Αναθεώρηση του προτύπου πιστοποίησης συμμόρφωσης Temos “CERTIFICATE OF COMPLIANCE: COVID-19 SAFE MINIMIZING THE RISK OF COVID-19 TRANSMISSION”

Ο Διεθνής Οργανισμός Temos International προκειμένου να συνδράμει πάντα αποτελεσματικά τη διαρκή προσαρμογή των παρόχων υγείας στα νέα δεδομένα για την ασφαλή διαχείριση ασθενών και σε απόλυτη συμφωνία με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ, του CDC καθώς και των αρμοδίων εθνικών και διεθνών οργανισμών, προχώρησε στην πρώτη επίσημη αναθεώρηση του προτύπου πιστοποίησης συμμόρφωσης Temos “CERTIFICATE OF COMPLIANCE: COVID-19 SAFE MINIMIZING THE RISK OF COVID-19 TRANSMISSION”.

Στην έκδοση 1.1 υπάρχουν σημαντικές προσθήκες υπό τη μορφή υποβοηθητικών σημειώσεων και επεξηγήσεων-συστάσεων χωρίς όμως να υπάρχουν αποκλίσεις στις απαιτήσεις και τις λειτουργικές προδιαγραφές της 1ης έκδοσης.

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 στις 16.00, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτικό webinar από την CEO της Temos International, Dr. Mika Claudia, με θέμα “CERTIFICATE OF COMPLIANCE: COVID-19 SAFE MINIMIZING THE RISK OF COVID-19 TRANSMISSION”. Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλώ πατήστε εδώ. https://temosacademy.clickmeeting.com/covid-19-safe/register

Τέλος, για να υποβάλετε αίτηση για το “Πιστοποιητικό συμμόρφωσης” καθώς και να κατεβάσετε την νέα έκδοση, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση χρειαστείτε, η ομάδα της Temos Hellas Ltd είναι στη διάθεσή σας.

2020-06-18T12:02:53+00:00