Ανάπτυξη Έργων & Μελετών

Ανάπτυξη Έργων & Μελετών2018-09-07T19:41:56+00:00

Η Temos Hellas και οι συνεργάτες της, με την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευσή τους, έχουν συμμετάσχει στη συγγραφή και υλοποίηση σημαντικών έργων και μελετών στον κλάδο του Τουρισμού Υγείας. Σημαντικότερα από τα έργα αυτά είναι τα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη Ε-Learning προγραμμάτων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα «Health & Tourism Training Excellence”, 2013με αντικείμενο: Ι) Cultural Sensitivity & ΙΙ) The characteristics and international best practice for sensitive travelers and health/medical tourists

 

  • Μελέτη με τίτλο: «Ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα», 2012: Η μελέτη αυτή ανατέθηκε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής. Η Temos Hellas ήταν εκ των μελών της ομάδας εργασίας
  • Μελέτη με τίτλο «Business and Operational Models’ survey – Target populations’ description in the frame of the Elderly accommodation and care», 2013Η Temos Hellas ανέπτυξε εξ’ ολοκλήρου τη συγκεκριμένη μελέτη.
  • Μελέτη με τίτλο: «Διαμόρφωση βασικών παραδοτέων για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα», 2014Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής. Η Temos Hellas ήταν εκ των μελών της ομάδας εργασίας.
  • Διεθνές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με αντικείμενο την Επαγγελματική Εξειδίκευση και Πιστοποίηση για Ειδικούς Συντονιστές-Διαμεσολαβητές Ιατρικού Τουρισμού (Medical Tourism Coordinators), 2015Η Temos Hellas ανέπτυξε εξ’ ολοκλήρου τη συγκεκριμένη μελέτη.
  • Μελέτη με τίτλο: «Η ανάπτυξη του Τουρισμού Τρίτης Ηλικίας στην Ελλάδα και η συμβολή του Τουρισμού Υγείας», 2018Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής. Η Temos Hellas ήταν εκ των μελών της ομάδας εργασίας.