Άρθρο της Διευθύντριας της Temos Hellas στο MBA International, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε το νέο άρθρο της Διευθύντριας της Temos Hellas, κας Κατσάπη Αγγελικής, στο 7ο τεύχος του i-MBA SCOPE! του MBA International (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με τίτλο: ” Regulatory and quality compliance; the baseline of sustainable and efficient business functions “, πατώντας εδώ .

2020-11-24T13:37:29+00:00