ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Ο Διεθνής Φορέας Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας, Temos International, ανακοίνωσε την επικύρωση και έγκριση των προτύπων εξωνοσοκομειακής φροντίδας (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας) από τον παγκόσμιο οργανισμό International External Evaluation Association (IEEA), μέλος του Διεθνή Οργανισμού Ποιότητας στην Υγεία (ISQua). Το διαπιστευμένο κατά IEEA πρότυπο Temos «Quality in Outpatient Care», αναπτύχθηκε  με τη συνεργασία ομάδας εμπειρογνωμόνων διαφόρων ειδικοτήτων και  προσφέρει προσαρμοσμένες επιλογές για τους ασθενείς αναφορικά με τη διαχείριση περιστατικών ημέρας και επείγουσας εξωνοσοκομειακής φροντίδας, διαγνωστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών αισθητικής χειρουργικής, για τη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας για τους ασθενείς.

Οι παγκόσμιες αλλαγές στα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης επιφέρουν ανάγκες διαρκούς προσαρμογής στις παρεχόμενες προς τους ασθενείς, υπηρεσίες αλλά και εν γένει στην οργάνωση των παρόχων. Προκειμένου για την προαγωγή της συμμόρφωσης των υπηρεσιών, των λειτουργικών τους επιδόσεων αλλά ταυτόχρονα, και της κλινικής αριστείας με στόχο τη συνολική βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών, ο Οργανισμός Temos International υπέβαλε τα πρότυπα της στον IEAA προς έγκριση και διαπίστευση.

«Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος του ανασχεδιασμού των Συστημάτων Υγείας από την ενδονοσοκομειακή στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη συνεχίζει να εντείνεται στις μέρες μας. Οι ασθενείς και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί επιδιώκουν την άμεση εξυπηρέτηση με ταχύτερες επισκέψεις, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, πάντοτε, σε ασφαλείς δομές που προσφέρονται στο πλαίσιο της ΠΦΥ, των υπηρεσιών ημερήσιας νοσηλείας και της επείγουσας φροντίδας», αναφέρει η Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Temos, Dr. Claudia Mika. «Η αλλαγή των προσδοκιών των ασθενών οδηγούν τις κλινικές να προσφέρουν λιγότερο επεμβατικές επιλογές, ταχύτερους χρόνους αποκατάστασης ή αποθεραπείας, χαμηλότερα ποσοστά ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και καλύτερη παρακολούθηση του ασθενή μέσω και των τεχνολογιών τηλεϊατρικής».

Αυτές οι προκλήσεις και, ταυτόχρονα, ευκαιρίες καθιστούν το πρόγραμμα διαπίστευσης Temos ως μια εξαιρετική επιλογή για τις κλινικές θέλουν να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Η διαπίστευση σύμφωνα με τα προγράμματα του Οργανισμού Temos International Healthcare Accreditation καταδεικνύει τη δέσμευση προς τους ασθενείς, το προσωπικό και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη για την ασφάλεια των ασθενών, τη διαχείριση κινδύνων, και την κλινική φροντίδα. Με αυτό το διαπιστευμένο πρόγραμμα, οι επαγγελματίες υγείας των παρόχων οπουδήποτε στον κόσμο μπορούν να επωφεληθούν από τα μοναδικά διαδικτυακά εργαλεία του οργανισμού προκειμένου να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία διαπίστευσης ώστε να τα ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό.

Ο ISQua και ο οργανισμός International External Evaluation Association (IEEA) είναι γνωστοί ως οι «Διαπιστευτές των Διαπιστευτών» και αναγνωρίζουν τα προγράμματα που προσφέρονται από παγκόσμιους οργανισμούς διαπίστευσης. Ο Οργανισμός Temos International Healthcare Accreditation συνεχίζει να βελτιώνει και να αναθεωρεί διαρκώς τα προγράμματα διαπίστευσής του για να προσφέρει τα υψηλότερα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης.

Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. 

Global accreditation leader, Temos International, announced the accreditation of its ambulatory care standards by the prestigious International External Evaluation Association (IEEA), an offshoot of the International Society for Quality in Health Care (ISQua). Developed in consultation with a team of multidisciplinary experts, the IEEA accredited Temos “Quality in Outpatient Care” standards offer tailored options for outpatient, day surgery, diagnostic services, walk-in, and urgent care clinics including cosmetic surgery services, to improve the quality of care for domestic as well as international patients.

Global changes in the delivery of healthcare standards are putting more pressure on outpatient services. To help providers accelerate their excellence in delivering clinical quality, business metrics, and patient experience, Temos submitted its standards to IEAA for its enhanced and rigorous review and accreditation.

“The global shift from inpatient to outpatient care continues to grow. Patients and payers prefer the convenience, quicker visits, lower costs, and safer setting offered by outpatient, ambulatory, day surgery, walk-in, and urgent care clinics”, explains Temos Founder and CEO, Dr. Claudia Mika. “Changing patient expectations are driving business to clinics that can deliver less invasive surgical options, faster recovery times, lower infection rates, and better follow up including telehealth options.”

These challenges and opportunities make Temos’ accreditation program an excellent choice for outpatient services that want to elevate their clinical and non-clinical services to the highest international standards. Temos accreditation demonstrates commitment to patients, staff, and third parties to patient safety, risk management, clinical care, and more. With this newly accredited program, outpatient services anywhere in the world can benefit from Temos’ unique online tools to simplify and accelerate the accreditation process to set them apart from competitors.

ISQua and its International External Evaluation Association (IEEA) are known as the “Accreditor of Accreditors” and recognized as the gold standard for programs offered by global accrediting organizations such as Temos. Temos continues to improve and transform its accreditation programs to offer the very highest healthcare standards.

2021-05-14T10:51:45+00:00

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Temos Aegean

Λεωφόρος Μακαρίου 2 - 4 Capital Centre 1065, Λευκωσία, Κύπρος.

Phone: +357 - 22680004, +357 - 22680014

Temos Hellas

Ελ. Βενιζέλου 58, 106 78, Αθήνα, Ελλάδα

Phone: +30-210 7474220/ +30-210 7474223

Fax: +30-210 7474224