Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών 2021

Η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών το 2019 από την 72η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας μέσω της έγκρισης του ψηφίσματος WHA72.6 «Παγκόσμια δράση για την ασφάλεια των ασθενών». Βασικός στόχος της καθιέρωσης της Παγκόσμιας Ημέρας είναι η προώθηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, των δράσεων για την πρόληψη και τη μείωση της βλάβης στον ασθενή κατά την παροχή υγειονομικής φροντίδας.

Κάθε χρόνο, η Ημέρα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο κρίνεται ως ζωτική παράμετρος για την ασφάλεια των ασθενών και την επίτευξη της Καθολικής Κάλυψης των Αναγκών Υγείας (Universal Health Coverage), στο πλαίσιο της αειφορίας στον Τομέα Υγείας (Sustainable Development Goals) όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Το θέμα που επιλέχθηκε από τον Π.Ο.Υ. για την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών 2021 είναι η «Ασφαλής φροντίδα για τη μητέρα και το παιδί», καθώς οι κίνδυνοι στους οποίους δυνητικά εκτίθενται οι γυναίκες και τα νεογέννητα είναι αυξημένοι, όταν δεν λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή φροντίδα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μείωση της θνησιμότητας των μητέρων και των νεογνών, ο 3ος στόχος για την αειφόρο ανάπτυξη στον Τομέα Υγείας των Ηνωμένων Εθνών («Εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες») απέχει ακόμη πολύ από την επίτευξή του. Η πανδημία COVID-19, σε πολλές περιπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα την παροχή μη ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα στην πρόσβαση στις αναγκαίες υπηρεσίες αλλά και λόγω του κινδύνου νόσησης των εγκύων, με άγνωστες συνέπειες κατά την κύηση ή τον τοκετό.

Η Temos Hellas, υποστηρικτής του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας, που είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ασφάλειας Ασθενών (Global Patient Safety Network) συμμετέχει με δράσεις ευαισθητοποίησης για την ανάδειξη του μηνύματος της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια των Ασθενών 2021 για «Δράση με στόχο τον τοκετό με ασφάλεια και σεβασμό» και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παρόχους να συμμετέχουν σε αυτές.

Είμαστε όλοι μαζί!

2021-09-09T11:22:31+00:00

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Temos Aegean

Λεωφόρος Μακαρίου 2 - 4 Capital Centre 1065, Λευκωσία, Κύπρος.

Phone: +357 - 22680004, +357 - 22680014

Temos Hellas

Ελ. Βενιζέλου 58, 106 78, Αθήνα, Ελλάδα

Phone: +30-210 7474220/ +30-210 7474223

Fax: +30-210 7474224