Οφέλη Διαπίστευσης κατά TEMOS

Οφέλη Διαπίστευσης κατά TEMOS2018-09-07T19:39:07+00:00

Η διαπίστευση κατά Temos συνεπάγεται σημαντικά οφέλη και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τη μονάδα όπως επικύρωση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για τις υγειονομικές μονάδες αναφορικά με την αξιοπιστία και την παγκόσμια φήμη των υπηρεσιών, αντικειμενική αξιολόγηση για συνεχιζόμενη βελτίωση στην ποιότητα και τον εξορθολογισμό των υγειονομικών υπηρεσιών, βελτίωση της διαδικασίας που ακολουθεί ο ασθενής -συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ασθενή – και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Η διαπιστευμένη κατά Temos υγειονομική μονάδα διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα του ιατρικού τουρισμού έναντι των άλλων, λόγω της εξωτερικής αξιολόγησης στην οποία υπόκειται και βελτιώνει την καταγραφή των δραστηριοτήτων και των διεργασιών και εμπλέκει όλο το ανθρώπινο δυναμικό στη διαδικασία της διαπίστευσης. Επίσης, μέσω της επαγγελματικής και αντικειμενικής επιθεώρησης, ο υγειονομικός οργανισμός είναι σε θέση να προσδιορίσει τις δυνατότητές του για βελτιστοποίηση των διαδικασιών και εξοικονόμηση πόρων, να συγκρίνει το επίπεδο λειτουργίας του με διεθνείς απαιτήσεις και διεθνή πρότυπα, καθώς επίσης να ενισχύσει τα ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών.

Τέλος, η διαπίστευση κατά Temos διαφοροποιεί την μονάδα από τους ανταγωνιστές της αγοράς και της επιτρέπει να έχει πρόσβαση στο διεθνή τομέα του Ιατρικού Τουρισμού. Κάθε διαπιστευμένη υγειονομική μονάδα εντάσσεται στους καταλόγους της Temos (Temos Guides), οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την προσέλκυση ασθενών, έχει πρόσβαση στην κοινότητα Temos που περιλαμβάνει ασφαλιστικές εταιρείες, παρόχους υγείας, διαμεσολαβητές ιατρικού τουρισμού, τις πιστοποιημένες κατά Temos μονάδες, συνεργάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Μετά το πέρας της επίσημης επιθεώρησης, ο πελάτης λαμβάνει αναλυτική αναφορά που περιλαμβάνει:

-Έλεγχο τωρινής κατάστασης

– Σύγκριση της τωρινής κατάστασης με διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις

– Απαιτήσεις, συστάσεις, σχόλια και φιλοφρονήσεις των αξιολογητών.

Επιγραμματικά, οι προσφερόμενες από την Temos Hellas υπηρεσίες οδηγούν σε σημαντικά οφέλη για τις υγειονομικές μονάδες και διαμεσολαβητές:

 • Διεύρυνση της αγορά στην οποία απευθύνονται
 • Σημαντική ενίσχυση της εφαρμογής προδιαγραφών ασφάλειας στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς
 • Παροχή υψηλού επιπέδου – διεθνών προδιαγραφών – υπηρεσίες
 • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας του οργανισμού στις διεθνείς αγορές
 • Επαγγελματική και ουδέτερη αξιολόγηση με σαφή περιγραφή των ευρημάτων
 • Αναγνώριση των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης της διαδικασίας και εξοικονόμησης κόστους.
 • Το Διαπιστευτήριο της Temos λειτουργεί ως εργαλείο προβολής και μάρκετινγκ και αποδεικνύει ότι η μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της Temos και ικανοποιεί τις απαιτήσεις των διεθνών ασθενών.
 • Σας βοηθά να αποκτήσετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επειδή επικεντρώνεται στη διαχείριση των ιατρικών τουριστών και των ξένων ασθενών.
 • Σας παρέχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο μάρκετινγκ που σας δίνει τη δυνατότητα να προσελκύσετε νέους ασθενείς και ιατρικούς ταξιδιώτες.
 • Σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε το χειρισμό ξένων ασθενών και ταυτόχρονα να μειώσετε το κόστος και τις δαπάνες σας, εξορθολογώντας τις διαδικασίες. Δουλεύοντας πιο αποτελεσματικά, θα δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα.
 • Μειωμένες τιμές συμμετοχής στο ετήσιο συνέδριο της Temos International ” Healthcare abroad and Medical Tourism “.
 • Υπηρεσίες μάρκετινγκ και δραστηριότητες δικτύωσης από όλα τα περιφερειακά γραφεία παγκοσμίως.
 • Ένταξη στους καταλόγους της Temos (Guides). Αυτή η σύγχρονη διαδικτυακή πύλη παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες για όλες τις αναγνωρισμένες από την Temos υγειονομικές μονάδες και τους διαμεσολαβητές παγκοσμίως.
 • Αποκλειστικά για τις διαπιστευμένες μονάδες της Temos: Δωρεάν συνδρομή στο Diplomatic Council (διαπιστευμένο από τον ΟΗΕ) και παροχή πρόσθετου πιστοποιητικού από το Diplomatic Council “Preferred Partner Hospital / Clinic” και “Preferred Medical Travel Coordinator”.