Συνεργασίες

Συνεργασίες2020-06-22T13:33:52+00:00

Έχοντας διανύσει μια επιτυχημένη πορεία σε Ελλάδα και Κύπρο αναφορικά με τη παροχή υπηρεσιών διαπίστευσης στις υπηρεσίες υγείας, η Temos Hellas έχει συνάψει συνεργασίες με εταιρίες/οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού Υγείας/Ιατρικού Τουρισμού όπως επίσης και με τη διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, ευκαιριών και συνεργιών στον Ελλαδικό χώρο. Παρακάτω αναφέρονται οι παρούσες συνεργασίες:

Η Temos Hellas Ltd είναι ένα εκ των ιδρυτικών μελών του Ελληνικού Συμβουλίου για τον Ιατρικό Τουρισμό, ELITOUR. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

H Temos Hellas συνεργάζεται με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας Avedis Donabedian, με απώτερο σκοπό τη συνένωση δυνάμεων των πλέον εξειδικευμένων επαγγελματιών και φορέων του χώρου της υγείας που είναι σε θέση να συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας της υγείας σε εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Η EIDO Healthcare είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρώπη που εξειδικεύεται στο περιεχόμενο των εγγράφων συγκατάθεσης ασθενών και στην εκπόνηση ειδικού ενημερωτικού υλικού για θεραπευτικές επεμβάσεις. Τα τελευταία 20 χρόνια προσφέρει υπηρεσίες σε παρόχους υγείας αποδεικνύοντας πως μια συστηματοποιημένη και προτυποποιημένη διαδικασία συγκατάθεσης αποβαίνει προστατευτική και για τους ιατρούς μειώνοντας την πιθανότητα δικαστικών προσφυγών. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Η Temos International έχει χρόνια συνεργασία με το Diplomatic Council (διαπιστευμένο από το ΟΗΕ) κατά την οποία κάθε διαπιστευμένος πελάτης της Temos απολαμβάνει δωρεάν συνδρομή ως μέλος, παραλαμβάνει επιπρόσθετο πιστοποιητικό ως “Preferred Partner Hospital / Clinic” ή “Preferred Medical Travel Coordinator” και συγκαταλέγεται στους καταλόγους της. Επιπρόσθετα, η Temos Hellas αποτελεί το γραφείο εκπροσώπησης του Diplomatic Council σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Temos Hellas συνεργάζεται με την εταιρεία Data Knights για την προώθηση των προγραμμάτων διαπίστευσης, πιστοποίησης συμμόρφωσης καθώς και μεταφοράς τεχνογνωσίας την παγκυπριακή αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

H Temos Hellas έχει συνεργασία με την παγκόσμια εκπαιδευτική πλατφόρμα για τον Τουρισμό Υγείας, Health & Tourism Training Excellence, και μέσω αυτής παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα σε επαγγελματίες υγείας και υγειονομικές μονάδες. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

H Temos Hellas συνεργάζεται με τον οργανισμό Open Health Alliance (Ανοικτή Συμμαχία για την Υγεία), είναι ένα Πανελλήνιο Ιατρικό Δίκτυο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με Μέλη Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Πολύ-Ιατρεία, Φορείς Υγείας, Πολίτες και Ενώσεις Ασθενών. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Η Temos Hellas συνεργάζεται με το φορέα πιστοποίησης Swiss Approval Technische Bewertung για την πιστοποίηση κατά BS/SN EN 15224 – ISO 9001 των Υπηρεσιών Υγείας στο πλαίσιο της οποίας συνεισφέρει με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της στις προδιαγραφές και τα σημεία ελέγχου που συνιστούν τον οδηγό εφαρμογής (certification guideline) του προτύπου και με τους έμπειρους επιθεωρητές της για την πιστοποίηση σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Για να δείτε όλους τους συνεργαζόμενους οργανισμούς της Temos International, πατήστε εδώ.