Επιχειρηματική δικτύωση

Επιχειρηματική δικτύωση2018-09-07T17:07:53+00:00

Η TEMOS παρέχει δυνατότητες Δικτύωσης με ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς με κρίσιμο ρόλο στη Διεθνή Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού και ειδική Τεχνογνωσία για τους φορείς Υγείας που θέλουν να βελτιώσουν την αναγνωρισιμότητα του οργανισμού τους και να επεκτείνουν την εμβέλεια των δραστηριοτήτων τους πέρα από τα εθνικά σύνορα προκειμένου για τη σύναψη συνεργασιών και την διείσδυσή τους σε ξένες αγορές.

Η εμπειρία της TEMOS στη διεθνή αγορά του Ιατρικού Τουρισμού και των παρόχων υγείας που δραστηριοποιούνται με μεγάλη εξωστρέφεια προς το διεθνές περιβάλλον, δείχνει ότι η διακίνηση των Διεθνών Aσθενών βασίζεται στη διαμόρφωση δικτύων. Τα δίκτυα αυτά περιλαμβάνουν μηχανισμούς με διαφορετικό ρόλο όπως πράκτορες που ασχολούνται με πακέτα ιατρικού τουρισμού – medical tourism facilitators, οργανισμούς παροχής ιατρικής βοήθειας – medical assistancesδιεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας για την περίθαλψη του Διεθνή Ασθενή είτε στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του επείγοντος περιστατικού είτε στον “ιατρικό τουρισμό επιλογής”.

Το Σύστημα Διαπίστευσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας TEMOS έχει αυτόν ακριβώς το ρόλο. Μέσω της διαδικασίας διαπίστευσης να καταστήσει “αξιόπιστο” τον εκάστοτε πάροχο που ενδιαφέρεται συνειδητά να διεισδύσει στη διεθνή αγορά και να τον εντάξει σε αυτά ακριβώς τα δίκτυα φέρνοντάς τον σε επαφή με τα ενεργά μέρη της διασυνοριακής φροντίδας των διεθνών ασθενών.

Η Temos Hellas Ltd προσφέρει με επιτυχία στους πιστοποιημένους κατά Temos φορείς Υγείας την δυνατότητα αυτή καθώς:

  • Η Διαπίστευση TEMOS θεωρείται ”σφραγίδα εμπιστοσύνης” από πολυάριθμες διεθνείς εταιρείες και συνεπώς ταυτόχρονα παρέχεται στους διαπιστευμένους οργανισμούς η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύ δίκτυο stakeholders της διεθνούς αγοράς του Ιατρικού Τουρισμού.
  • Οι δράσεις δικτύωσης της TEMOS συνιστούν στη διεύρυνση της αγοράς των πελατών μας με την προσέλκυση ασθενών του εξωτερικού και τουριστών υγείας, από τη Γερμανία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
  • Τα Temos Guides προσφέρονται μέσω μιας σύγχρονης διαδικτυακής πύλης, η οποία παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα νοσοκομεία, τις οδοντιατρικές κλινικές – οδοντιατρεία και άλλες ιατρικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Τα Temos Guides χρησιμοποιούνται από τουρίστες – ασθενείς, ομογενείς, διεθνείς επιχειρήσεις, ταξιδιωτικούς πράκτορες, ασφαλιστικές και συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Οι διαπιστευμένες κατά Temos μονάδες συμμετέχουν δωρεάν στους καταλόγους του Diplomatic Council και προωθούνται ως “Preferred Partner Hospital / Clinic” και “Preferred Medical Travel Coordinator” στα μέλη τους.
  • Μέσω της συστηματικής συμμετοχής τόσο της Temos International όσο και της Temos Hellas σε διεθνή συνέδρια και φόρουμ που αφορούν στον ιατρικό τουρισμό και της πολιτικής της να προσκαλεί και να παρουσιάζει σε αυτά φορείς που έχει πιστοποιήσει, επιτυγχάνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε ευρύ παγκόσμιο κοινό η αναγνωρισιμότητα των διαπιστευμένων κατά Temos φορέων υγείας.