Υπηρεσίες

Υπηρεσίες2018-09-07T17:02:39+00:00

Επιθεωρήσεις – Διαπιστεύσεις Υπηρεσιών Υγείας στο πλαίσιο του Ιατρικού Τουρισμού (“International Patient Focused”)

H υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη αποτελεί διεθνές αίτημα και ταυτόχρονα κριτήριο για τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών υγείας παγκοσμίως.

Η διασυνοριακή περίθαλψη και η διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά του Ιατρικού Τουρισμού θέτουν πρόσθετες προδιαγραφές επάρκειας και αξιοπιστίας των υπηρεσιών τις οποίες οι πάροχοι υγείας επιβάλλεται να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους. Μέσα από τη διεθνή εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας παρέχουμε υπηρεσίες Διαπίστευσης, Επιχειρηματικής Δικτύωσης, Εκπαίδευσης & Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, προσανατολισμένες στο αντικείμενο της διασφάλισης ποιότητας στον τομέα υγείας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του Διεθνή Ασθενή.

  • Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Διαπίστευσης Ποιότητας (TEMOS Accreditation) σε νοσοκομεία, κλινικές, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οδοντιατρεία, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οφθαλμολογικά κέντρα καθώς και διαμεσολαβητές ιατρικού τουρισμού που εστιάζουν στις ανάγκες του «Διεθνή Ασθενή» σύμφωνα με «καλές πρακτικές» και ευρωπαϊκά κριτήρια.
  • Ευκαιρίες Δικτύωσης με ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς με κρίσιμο ρόλο στη Διεθνή Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού και ειδική Τεχνογνωσία για τους φορείς Υγείας που θέλουν να επεκτείνουν την εμβέλεια των δραστηριοτήτων τους πέρα από τα εθνικά σύνορα.
  • Υποστηρικτικές Υπηρεσίεςγια την ενσωμάτωση καλών πρακτικών και διεθνών προτύπων σύμφωνα με τις επιταγές για τη διασυνοριακή φροντίδα στις υπηρεσίες Υγείας και Ενέργειες Κατάρτισης.
  • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στους επαγγελματίες υγείας και στο εμπλεκόμενο προσωπικό σε πολλές θεματικές ενότητες που άπτονται στον κλάδου του Ιατρικού Τουρισμού και της Διαχείρισης Ποιότητας
  • Ανάπτυξη έργων και μελετών που άπτονται του Τουρισμού Υγείας και του Ιατρικού Τουρισμού καθώς και της Διασφάλισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας μέσω της πιστοποίησης και της διαπίστευσης των παρόχων