Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις2018-09-07T17:08:35+00:00

Α. Η Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού
1. Ποιες είναι οι μορφές Ιατρικού Τουρισμού που είναι δυνατό να αναπτυχθούν στην Ελλάδα?
2. Υπάρχουν στην Ελλάδα απαιτούμενες προδιαγραφές? Γιατί καθυστερεί το νομικό πλαίσιο που θα προσδιορίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και στην Ελλάδα?

Β. Υπηρεσίες TEMOS
1. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της Διαπίστευσης Ιατρικών Υπηρεσιών με τη σφραγίδα ποιότητας TEMOS;
2. Ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν από τη Διαπίστευση TEMOS;
3. Ποια είναι η διαδικασία Διαπίστευσης της TEMOS;
4. Ποιοι είναι οι συνεργάτες της TEMOS;
5. Ποια κριτήρια αποτελούν τη βάση της Διαπίστευσης TEMOS;
6. Ποιος κάνει την αξιολόγηση; Πόσος χρόνος χρειάζεται για την επιθεώρηση – Διαπίστευση;
7. Ανησυχώ για την Ασφάλεια των Πληροφοριών. Πόσο ασφαλές είναι το σύστημα;

Α. Η Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού
1. Ποιες είναι οι μορφές Ιατρικού Τουρισμού που είναι δυνατό να αναπτυχθούν στην Ελλάδα?

Ο Ιατρικός Τουρισμός έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό την υπηρεσία της ιατρικής φροντίδας σε αντίθεση με τον Τουρισμό Υγείας ο οποίος εμπερικλείει και τη διάσταση της ευεξίας και άρα διαφορετικές μορφές τουρισμού όπως ο Ιαματικός Τουρισμός, ο Τουρισμός ομορφιάς και ευεξίας (spa) κ.λπ.
Δυο είναι οι βασικές μορφές Ιατρικού Τουρισμού:
– η διαχείριση επειγόντων περιστατικών υγείας για τον Τουρίστα/ Ταξιδιώτη/ Επαγγελματία κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα
– ο «Ιατρικός Τουρισμός επιλογής» όπου ο ασθενής επιλέγει να μεταβεί εκτός των συνόρων της χώρας του για να λάβει μια συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες όπως:
i.  το κόστος της υπηρεσίας
ii. την ποιότητα της αναζητούμενης ιατρικής υπηρεσίας και συνολικά της υγειονομικής περίθαλψης
iii. τον απαιτούμενο χρόνο αναμονής στην χώρα προέλευσής του για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας
iv. την ανάγκη να συνδυάσει την ιατρική φροντίδα με την εμπειρία της ψυχαγωγίας και το ταξίδι

Στις χώρες με παράδοση στον Ιατρικό Τουρισμό έχουν για χρόνια διαμορφωθεί και παρέχονται ‘πακέτα’ για οφθαλμολογικές επεμβάσεις, ορθοπεδικές επεμβάσεις, αντιμετώπιση καρδιοπαθειών (καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και μετεγχειρητική αποκατάσταση), εξωσωματικής γονιμοποίησης κ.λπ.

Σήμερα, οι σύγχρονες τάσεις περιλαμβάνουν τη στροφή του τουρισμού σε ειδικούς πληθυσμούς όπως είναι οι Χρόνιοι Πάσχοντες (ασθενείς με διαβήτη, αιματολογικά νοσήματα, διατροφικά νοσήματα κ.λπ.) και η Τρίτη Ηλικία με τη διαμόρφωση κατάλληλων και επαρκών συνθηκών ώστε η χώρα να υποδέχεται συγκεκριμένους τουριστικούς πληθυσμούς με συγκεκριμένες ανάγκες έναντι των οποίων καλείται να ανταποκριθεί μέσω σύμπραξης των τουριστικών με τις υγειονομικές της δομές.

2. Υπάρχουν στην Ελλάδα απαιτούμενες προδιαγραφές? Γιατί καθυστερεί το νομικό πλαίσιο που θα προσδιορίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού και στην Ελλάδα?

Η ιδιωτική αγορά της Υγείας εξαιτίας των συνεπειών της οικονομικής κρίσης δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει κεντρικές δράσεις από την Πολιτεία μεθοδικά, στρατηγικά και νομοθετικά προς μια κατεύθυνση οργάνωσης  στοχευμένων δομών για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού. Δεν υφίσταται πάντως, σε κάθε περίπτωση, κανένα ‘τυπικό κώλυμα’ των εγχώριων υπηρεσιών προκειμένου για τη διεθνοποίησή τους.
Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα όπως και η Κύπρος διαθέτουν ήδη ένα δυναμικό αλλοδαπών που διακινούνται στην επικράτεια είτε ως τουρίστες, είτε ως επαγγελματικοί ταξιδιώτες (Business Travellers) είτε ως προσωρινοί / μόνιμοι κάτοικοι (Expatriates). Αυτό το δυναμικό θα πρέπει να αξιοποιηθεί με την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας.

Το μοναδικό αξιοσημείωτο είναι ότι το 2013 ψηφίστηκε στην Ελλάδα η Κ.Υ.Α. αριθμ. 27217/26.11.2013 με θέμα των «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού» (Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού) που επιβάλλουν την εφαρμογή πλαισίου διασφάλισης ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές.

Πιο συγκεκριμένα, στο Άρθρο 3 «Χορήγηση Ειδικού Σήματος Ιατρικού Τουρισμού», αναφέρει ότι για την εγγραφή στο οικείο Μητρώο και τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ιατρικού Τουρισμού, η ενδιαφερόμενη μονάδα θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει βεβαίωση πιστοποίησης από φορέα εξειδικευμένο στην πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού ή ιατρικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στην ελληνική γλώσσα.

Β. Υπηρεσίες TEMOS
1. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την απόκτηση της Πιστοποίησης Ιατρικών Υπηρεσιών με τη σφραγίδα ποιότητας TEMOS;
Τα νοσοκομεία, μονάδες υγειονομικής φροντίδας, κλινικές, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιατρεία/ πολυϊατρεία, διαγνωστικά- παρακλινικά και απεικονιστικά εργαστήρια), δομές αποκατάστασης ανοικτής και κλειστής νοσηλείας, οδοντιατρεία -οδοντιατρικές κλινικές και μονάδες περιπατητικής φροντίδας (ambulatory care units), κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης, οφθαλμολογικά κέντρα-κλινικές όπως επίσης και διαμεσολαβητές ιατρικού τουρισμού σε ολόκληρο τον κόσμο που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας σε διεθνείς ασθενείς και οι οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν μέσα σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, είναι ευπρόσδεκτοι να υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση της σφραγίδας ποιότητας της TEMOS.

2. Ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν από την Πιστοποίηση TEMOS;

Η διαπίστευση Temos έχει Γερμανική Ταυτότητα και ενσωματώνει σημαντικές αρχές και διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας σε συνδυασμό με τη διεθνή και παγκόσμια εμπειρία αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών υγείας αλλά κυρίως με τη Διαχείριση του Διεθνή Ασθενή.
Η διαπίστευση του οργανισμού σας από την Temos θα οδηγήσει σε:
•          Διεύρυνση της αγορά στην οποία απευθύνονται

  • Παροχή υψηλού επιπέδου – διεθνών προδιαγραφών – υπηρεσίες
  • Αύξηση της αναγνωρισιμότητας του οργανισμού στις διεθνείς αγορές
  • Επαγγελματική και ουδέτερη αξιολόγηση με σαφή περιγραφή των ευρημάτων.

Μετά το πέρας της επίσημης επιθεώρησης, ο πελάτης λαμβάνει αναλυτική αναφορά που περιλαμβάνει:

– Έλεγχο τωρινής κατάστασης

– Σύγκριση της τωρινής κατάστασης με διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις

– Απαιτήσεις, συστάσεις, σχόλια και φιλοφρονήσεις των αξιολογητών.

  • Αναγνώριση των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης της διαδικασίας και εξοικονόμησης κόστους.
  • Η Διαπίστευση της Temos λειτουργεί ως εργαλείο προβολής και μάρκετινγκ και αποδεικνύει ότι η μονάδα λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της Temos και ικανοποιεί τις απαιτήσεις των διεθνών ασθενών.

o Σας βοηθά να αποκτήσετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επειδή επικεντρώνεται στη διαχείριση των ιατρικών τουριστών και των ξένων ασθενών.

o Σας παρέχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο μάρκετινγκ που σας δίνει τη δυνατότητα να προσελκύσετε νέους ασθενείς και ιατρικούς ταξιδιώτες.

o Σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε το χειρισμό ξένων ασθενών και ταυτόχρονα να μειώσετε το κόστος και τις δαπάνες σας, εξορθολογώντας τις διαδικασίες. Δουλεύοντας πιο αποτελεσματικά, θα δημιουργήσει θετικά αποτελέσματα.

o Μειωμένες τιμές συμμετοχής στο ετήσιο συνέδριο της Temos International ” Healthcare abroad and Medical Tourism “.

o Υπηρεσίες μάρκετινγκ και δραστηριότητες δικτύωσης από όλα τα περιφερειακά γραφεία παγκοσμίως.

o Ένταξη στους καταλόγους της Temos (Guides). Αυτή η σύγχρονη διαδικτυακή πύλη παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες για όλες τις αναγνωρισμένες από την Temos υγειονομικές μονάδες και τους διαμεσολαβητές παγκοσμίως.

o Αποκλειστικά για τις διαπιστευμένες μονάδες της Temos: Δωρεάν συνδρομή στο Diplomatic Council (διαπιστευμένο από το ΟΗΕ) και παροχή πρόσθετου πιστοποιητικού από το Diplomatic Council “Preferred Partner Hospital / Clinic” και “Preferred Medical Travel Coordinator”.

Ταυτόχρονα, ο οργανισμός παρέχει στους πελάτες του σημαντικές ευκαιρίες Δικτύωσης με ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς με κρίσιμο ρόλο στη Διεθνή Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού και ειδική Τεχνογνωσία για τους φορείς Υγείας που θέλουν να επεκτείνουν την εμβέλεια των δραστηριοτήτων τους πέρα από τα εθνικά σύνορα, μέσω του Temos Alliance.

3. Ποια είναι η διαδικασία Πιστοποίησης της TEMOS;

Η Πιστοποίηση περιλαμβάνει μια σειρά από βήματα, όπως τη διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης- υποστήριξης του πελάτη στη διεργασία προετοιμασίας για την επιτόπια επιθεώρηση, αξιολόγηση των δεδομένων από την εξειδικευμένη ομάδα επιθεωρητών της TEMOS, επιτόπια επιθεώρηση και έλεγχος- αυτοψία των υπηρεσιών, σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης και διαπίστευσης και τέλος εκ νέου διαπίστευση κάθε τρία χρόνια. Για να δείτε το roadmap της διαδικασίας αξιολόγησης και διαπίστευσης της Temos, πατήστε εδώ.

4. Ποιοι είναι οι συνεργάτες της TEMOS;

Η ομάδα της Temos Hellas αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο των πιστοποιήσεων, διαχείρισης ποιότητας στον κλάδο της υγείας καθώς και του τουρισμού υγείας. Η τεχνογνωσία τους έκανε την TEMOS μια πρωτοποριακή επιχείρηση που παραμένει απαράμιλλη σε διεθνές επίπεδο. Μάθετε περισσότερα εδώ για τους Συνεργάτες μας.

5. Ποια κριτήρια αποτελούν τη βάση της Πιστοποίησης TEMOS;

Σε συνεργασία με τους εταίρους της από διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, assistance companies, εμπειρογνώμονες στη διαχείριση συστημάτων ποιότητας, το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR), το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Άαχεν κ.ά. η TEMOS έχει αναπτύξει εξειδικευμένα κριτήρια ποιότητας, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται από τα νοσοκομεία, τις κλινικές και όλους τους παρόχους υγείας που είναι διαπιστευμένες και ενταγμένες στο δίκτυο του Temos Alliance. Τα κριτήρια αυτά εστιάζουν και στις ανάγκες των Διεθνών Ασθενών.

6. Ποιος κάνει την αξιολόγηση; Πόσος χρόνος χρειάζεται για την επιθεώρηση – πιστοποίηση;
Οι επιτόπιες επιθεωρήσεις μας πραγματοποιούνται από μεικτές ομάδες η οποία συνίστανται από έμπειρους ιατρούς- επαγγελματίες υγείας/ οδοντιάτρους (ανάλογα με τον προς πιστοποίηση φορέα) και εμπειρογνώμονες στα Συστήματα Ποιότητας (Quality Experts), που ανήκουν στο διεθνές pool επιθεωρητών του οργανισμού και έχουν ειδικά εκπαιδευτεί από τον Γερμανικό Οργανισμό. Η διάρκεια της επίσκεψης εξαρτάται από το εύρος και την εξειδίκευση των υπηρεσιών που παρέχονται σε κάθε μονάδα υγείας. Συνήθως χρειάζονται δύο ή τρεις συνεχόμενες ημέρες για την ολοκλήρωση της διαπίστευσης.

7. Ανησυχώ για την Ασφάλεια των Πληροφοριών. Πόσο ασφαλές είναι το σύστημα;

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε ισχύ με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο εφαρμοζόμενο πλαίσιο, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε λειτουργικές αλλαγές στις επιχειρήσεις/οργανισμούς, σε διαρθρωτικές απαιτήσεις αλλά και σε αλλαγές στην κουλτούρα διαχείρισης πληροφοριών.

Βασική στόχευση του νέου πλαισίου που τίθεται σε ισχύ την 25η Μάιου του 2018, συνιστά η συμμόρφωση με τους κανόνες και τη δεοντολογία διαχείρισης της πληροφορίας και των προσωπικών δεδομένων ανάλογα με το σκοπό τήρησης, το πρόσωπο που αφορούν, και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους.

Μεταξύ των απαιτούμενων μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή είναι o καθορισμός των εμπλεκόμενων ανθρώπινων και φυσικών πόρων/ μέσων για την ασφαλή διαχείριση, επεξεργασία και τήρηση των δεδομένων, η διασφάλιση της αποφυγής κατάχρησης των δεδομένων πέραν της ενδεδειγμένης και προκαθορισμένης χρήσης τους και κυρίως η λήψη αποτελεσματικών τεχνικών, λειτουργικών, και κανονιστικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβιάσεων του Κανονισμού.

Η Temos Internatioanl εφαρμόζει Σύστημα Ασφαλείας των Πληροφοριών που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για την ΤEMOS από το Πανεπιστήμιο Hildesheim – Εργαστήριο Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων. Για να διαβάσετε το DATA PRIVACY STATEMENT της Temos, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις,  μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.