Πληροφορημένη Συγκατάθεση Ασθενών

Πληροφορημένη Συγκατάθεση Ασθενών2021-10-20T09:53:37+00:00

Βασική διάσταση της ασθενοκεντρικής φροντίδας  αποτελεί η συμμετοχική λήψη αποφάσεων, με τον ασθενή να αναδεικνύεται σε πληροφορημένο συμμέτοχο στη  θεραπευτική διαδικασία που τον αφορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η βελτίωση των προτύπων σχετικά με τη συναίνεση του ασθενή για χειρουργικές επεμβάσεις και επεμβατικές θεραπείες, παράλληλα με τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που του παρέχονται, συμβάλλουν, σημαντικά, στην ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού- ασθενή και στην αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων θεραπειών.

H Temos Hellas, έχει αποκλειστική συνεργασία με τον οργανισμό, EIDO Healthcare, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός στην Ευρώπη που εξειδικεύεται στο περιεχόμενο των εγγράφων συγκατάθεσης ασθενών και στην εκπόνηση ειδικού ενημερωτικού υλικού για θεραπευτικές επεμβάσεις. Τα τελευταία 20 χρόνια προσφέρει υπηρεσίες σε παρόχους υγείας αποδεικνύοντας πως μια συστηματοποιημένη και προτυποποιημένη διαδικασία συγκατάθεσης αποβαίνει προστατευτική και για τους ιατρούς μειώνοντας την πιθανότητα δικαστικών προσφυγών.

Τα πρότυπα έντυπα της  EIDO Healthcare χρησιμοποιούνται στο 65% των δομών του Βρετανικού NHS και σε περισσότερο από το 85% των ιδιωτικών νοσοκομείων του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ, συνολικά, μετρά 1.000 νοσοκομεία από όλο τον κόσμο, σε 5 ηπείρους, τα οποία κάνουν χρήση της βιβλιοθήκης της η οποία καλύπτει πάνω από 400 διαφορετικές επεμβατικές διαδικασίες και νοσολογικές καταστάσεις.

Η Temos Hellas φροντίζοντας πάντα για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων στον τομέα υγείας τα οποία ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών αλλά, ταυτόχρονα, διασφαλίζουν την αποδοτικότητα των παρόχων υγείας έχει  αποκλειστική συνεργασία εκπροσώπησης της EIDO σε Ελλάδα και Κύπρο. Η προσφερόμενη βάση προτύπων εγγράφων θα περιλαμβάνει τόσο την αγγλική όσο και την ελληνική έκδοση ώστε να καλύψει τις ανάγκες διεθνών ασθενών αλλά και του τοπικού πληθυσμού, προσαρμοσμένες στο ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο.

«Η ενδυνάμωση των ασθενών είναι η κρίσιμη εκείνη διαδικασία διαμόρφωσης ενός σύγχρονου υγειονομικού συστήματος με επίκεντρο τον ασθενή και, ταυτόχρονα, με αξία στη θεραπευτική αποτελεσματικότητα» (Robbins & Curro, 2013).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα πρότυπα της EIDO Healthcare, καθώς και για να κατεβάσετε ένα δείγμα πρότυπης φόρμας, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση χρειαστείτε, η ομάδα της Temos Hellas Ltd είναι στη διάθεσή σας.