Ίδρυση

Ίδρυση2018-09-07T16:56:57+00:00

Η TEMOS AEGEAN (Temos Quality in Medical Care Aegean Ltd) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2011 στην Κύπρο με σκοπό την Πιστοποίηση Ιατρικών Υπηρεσιών και την Επιχειρηματική Δικτύωση των Παρόχων Υγείας, στη Διεθνή Αγορά του Ιατρικού Τουρισμού. Ύστερα από δύο χρόνια, τον Ιούνιο του 2013 στην Ελλάδα ιδρύθηκε η TEMOS HELLAS (Temos Ποιότητα στην Ιατρική Φροντίδα Ελλάς ΕΠΕ) που εδρεύει στην λεωφόρο Πανεπιστημίου και εκπροσωπεί κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα και Κύπρο, το Διεθνή Οργανισμό Temos International παρέχοντας υπηρεσίες διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας, υποστήριξης και εκπαίδευσης στον τομέα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης διεθνών ασθενών και ανάπτυξης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.

Οι υπηρεσίες της Temos Hellas υποστηρίζουν υγειονομικές μονάδες, όπως νοσοκομεία, κλινικές, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οδοντιατρεία, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οφθαλμολογικά κέντρα καθώς και διαμεσολαβητές ιατρικού τουρισμού, μεταφέροντας τεχνογνωσία και διεθνείς καλές πρακτικές επιδρώντας ενισχυτικά και καταλυτικά στις προσπάθειές τους για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας καθώς και για την ανάδειξη τους στη διεθνή αγορά.

Το Σύστημα Διαπίστευσης Temos αποτελεί το ΜΟΝΑΔΙΚΟ Σύστημα Διαπίστευσης Ιατρικών Υπηρεσιών στον Κόσμο το οποίο εστιάζει στη Διαχείριση του ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΘΕΝΗ (INTERNATIONAL PATIENT) και τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (MEDICAL/HEALTH TOURISM). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την προέλευση του Συστήματος Πιστοποίησης Temos (η Γερμανία είναι η πατρίδα των συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και των Φορέων Πιστοποίησης), την απαιτούμενη διάρκεια και το εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος των υπηρεσιών θέτει την Temos μακράν εκτός συναγωνισμού.

Το εν λόγω σύστημα εφαρμόζεται συμπληρωματικά με άλλα συστήματα ποιότητας (ISO 9001, Joint Commission Accreditation κ.λ.π.). Οι υγειονομικές δομές οι οποίες έχουν διαπιστευτεί βάσει του συστήματος ποιότητας TEMOS εκπληρώνουν πλήρως τις απαιτήσεις των διεθνών ασφαλιστικών και συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών καθώς και εταιρειών που ασχολούνται με την διεκπεραίωση ασφαλιστικών υποθέσεων, τιμολογήσεων (auditing companies).

Το σύστημα διαπίστευσης TEMOS καθοδηγείται από μια Διεθνή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στο χώρο υγείας από όλο τον κόσμο. Τα πρότυπα αναθεωρούνται διαρκώς και εκσυγχρονίζονται από τη Διεθνή Επιτροπή προκειμένου για την προώθηση της ασφάλειας των ασθενών.

Οι διεθνείς απαιτήσεις για τη διαμόρφωση ενιαίου πλαισίου σχετικά με τη διασυνοριακή φροντίδα με την υιοθέτηση της Κοινοτικής Οδηγίας (‘Application of patients’ rights in cross border health care’ 24/EU/2011) και της ελληνικής Κ.Υ.Α. αριθμ. 27217/26.11.2013 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού» (Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού), που επιβάλλουν την εφαρμογή πλαισίου διασφάλισης ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Temos Aegean

Λεωφόρος Μακαρίου 2 - 4 Capital Centre 1065, Λευκωσία, Κύπρος.

Phone: +357 - 22680004, +357 - 22680014

Temos Hellas

Ελ. Βενιζέλου 58, 106 78, Αθήνα, Ελλάδα

Phone: +30-210 7474220/ +30-210 7474223

Fax: +30-210 7474224